Frivillige strikkere/hæklere

Vi har et netværk af værdifulde frivillige strikkere og hæklere.

De vælger at støtte PLYSSKY, fordi vi er en socialøkonomisk virksomhed. 

 

Det betyder, at:

  • PLYSSKY er med til at nytænke og skabe løsninger på vores samfunds behov og udfordringer. Vi er bl.a. støttet med lokaler og en tøjindsamlingscontainer af Københavns Kommune (som ikke støtter almindelige private virksomheder).
  • Vi driver forretning og tjener penge (som andre velgørende organisationer) – men ikke som et mål i sig selv!
  • Selve forretningen i vores socialøkonomiske virksomhed er et middel, som gør os i stand til at hjælpe andre og være med til at løse nogle af de udfordringer, vores samfund står overfor - sociale og miljøproblemer.

 

PLYSSKY

  • Skaber arbejdspladser og meningsfuld beskæftigelse for udsatte personer. F.eks. sen-hjerneskadede fra Incita i Valby, socialt udsatte fra Kofoed skole og flygtninge fra AVVs systue i Hjørring. 
  • Udbreder et samfundsgavnligt produkt - lavet af brugt tekstil og garn - der skaber et bedre miljø. De hæklede og strikkede ting sælges på plyssky.dk og i en socialøkonomisk forretning, hvor overskuddet går til socialt udsatte (gennem Settelmentet på Vesterbro i København).
  • Finansierer socialt arbejde for socialt udsatte og donerer til en god sag og geninvesterer i virksomheden, så vi kan fortsætte vores velgørende arbejde. 
  • Skaber og er en del af løsningen på samfundsmæssige udfordringer i lokalområdet og resten af Danmark. Vi samarbejder og støttes f.eks. af Københavns Kommune, fordi vi i vores socialøkonomiske virksomhed løser både sociale og miljømæssige problemer. Tekstilindustrien er verdens anden mest forurenende industri, og da vi redesigner og upcycler samt får strikket produkter af genbrugsgarn, kan vi støtte sociale formål som ovenfor beskrevet og yde en miljømæssig indsats, idet en masse tekstil grundet PLYSSKY genbruges og genanvendes istedet for at blive brændt med forurening til følge.

 

De frivilliges strikkede og hæklede produkter fremmer genbrug (genbrugsgarn), er godt for miljøet og sælges så overskuddet går til sociale og miljømæssige formål.

 

Vi kæmper for sundt tøj til børn uden kemikalier samt en tryg barndom (støtter derfor Mødrehjælpen), nedsættelse af forurening fra ny-produktion af tekstiler og for et bedre arbejdsmarked for socialt udsatte samt generelt et renere miljø.

 

Vi har brug for opbakning - som andre velgørenheds instanser - og vi håber derfor, du har lyst til at bakke op om vores "projekt".

 

Stil gerne spørgsmål og fortæl gerne vidt og bredt om vores arbejde. 

 

Kh Anne og Sine